மண் வாசனை மாறாத மண் பாண்ட தொழில் | Amazon Online Business | Tiffin Carrier

Village Decor
Hand made product for you

Office:
No.101,1st Floor,
Bharathidasan St,
Pudhucherry – 605 003

Shop:
Chennai – Trichy NH Road,
Chinnanerkunam,
Kutteripattu (po),Tindivanam (T.K),
(Near Sri Ram Tex – Export)
Villupuram Dt – 604 302

For More Details and Buisness
Cell : 9894374413, 9543703391
Email: vijaiseller@gmail.com
web : www.villagedecor.in

Specilaist in
1.Earthenware Pots Flipkart
2.Modern Art Murals Amazon.in
3.Earthenware Snap Deal
4.Terracotta Paytm

Whole sale & Retail

All copyright Rights Reserved to Tiffin Carrier You tube Channel
Fore More Details

Follow us on

gmail id : tiffincarrier01@gmail.com

facebook id: tiffincarrier

blog website:https://tiffincarrier01.blogspot.com/

twitter id:tiffin carrier

Contact: 8122577708, 7904154190

Our Videos

1.https://www.youtube.com/watch?v=34IxJJPmqis&t=24s

2.https://www.youtube.com/watch?v=I940dWr6DEw&t=86s

3.https://www.youtube.com/watch?v=P8HoGpGE5ak&t=1s

4.https://www.youtube.com/watch?v=2P7F32xWHjg&t=142s

5.https://www.youtube.com/watch?v=SUxX3DoTb6o&t=108s

6.https://www.youtube.com/watch?v=UHuD6wFyFEA&t=6s

7.https://www.youtube.com/watch?v=ctkfzeIR0rU

8.https://www.youtube.com/watch?v=t4nygVIQC-U

9.https://www.youtube.com/watch?v=NiKHdMnxBeg

10.https://www.youtube.com/watch?v=KuTqnsDTKS0&t=24s(agri vlog)

11.https://youtu.be/MQqiujPmdk0

12.https://youtu.be/P-VlRe2_7yg
(market vlog)

13.https://youtu.be/c41AcnYuUGs gopi 120

14.https://www.youtube.com/watch?v=whDdQ9Sdjrg(Mayana kollai vlog)

15.https://youtu.be/3Hc-8NSP9ic (agri vlog womens day special)

16.https://youtu.be/eix1WQXOMmc(black gram harvester)

17.https://youtu.be/oawIXZezid0(HPD ON MANGO)

18.https://youtu.be/T07ZwpnFEJA(Punjabi Dhaba hotel)

19.https://youtu.be/j1gUtQNENyk (food eating)

20.https://youtu.be/NqQzuJzpIsM(tea vlog)

21.https://youtu.be/OAjQ2ihVnBU(Ragi Adai)

22.https://youtu.be/2Sz1qSziqZ8(banana leaf fish fry)

23.https://youtu.be/KKiKipzbyHw(Warning dish)

24.The | FIRE CHICKEN

25.https://youtu.be/CBilvgQn5oo(egg kulambu)

26.https://youtu.be/965yaxdEtKE(kadai 65)

27.https://youtu.be/lpHUINoTelc(nattu mattu pannai 1)

28.https://youtu.be/kTKIaTAh0aI(nattu mattu panai 2)

29.https://youtu.be/aoy2eOzOcNY(red pompret fish fry)

30.https://youtu.be/RAmORW8s41w(devvanoor mattu sandhai)

31.https://youtu.be/wCUgIAgWavE(fish pond)

32.https://youtu.be/JgdWBpDLq6o(Terrace gardening)

33.https://youtu.be/Wk0W-y3O6Wo(Ragi Planting)

34.https://youtu.be/rllz4JMNruo(Poultry video 1)

35.https://youtu.be/RkWzMdmWtmg(Poultry video 2)

36.https://youtu.be/kJyInMN82sw(pondy vlog)

37.https://youtu.be/ml-ap6rmK98(vada pav)

Leave a Reply

Your email address will not be published.